Schneider Electric XVBC8B5 | Signalstation Blinklicht orange 24V 10J XVB-C8B5 | Schäcke