Osram 4050300817477 | LED-Konverter OPTOTRONIC OT 75W 220-240V/24V | Schäcke