Schneider Electric VRKP4YYYYY00023 | KIT P4X-XX FEDERSATZ | Schäcke