Wera 05136027001 | Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 | Schäcke